SPP/PD Jankovac (KT 28) – Češljakovački vis (KT 25) – Javor (KT 24) – Kapovac (KT 23) – Međa; 15.05.2022.

SPP- kontara đir
4. etapa
PD Jankovac – Češljakovački vis – Javor – Kapavac – Međa

Nastavili smo etapni obilazak SPP-a. Bili su mali problemi na početku jer je autobus kasnio sat vremena, pa smo pauzu u Našicama skratili samo za nužnu kupovinu doručka.

Dolaskom na Jankovac odlučujemo da dionicu nećemo ići preko Lapjaka nego ćemo direktno na Češljakovački vis i dalje. Josip Zubak je vodio grupu koja ga je u stopu pratila i bila brza.

Dolaskom na Među (cca 23 km) čekao nas je autobus koji nas je odvezao do Orahovice gdje smo se okrijepili i krenuli prema kući.

Hvala svima koji su učestvovali na izletu, hvala J. Zubaku i M. Dominoviću na pomoći pri vođenju.

Vodič: Dejan Erceg