Category: 2023

Najave izleta u 2023.

09.-11.06. HPO – Dinara, južni Velebit

HPO – Dinara, južni Velebit Sinjal – Badanj – Veliki Crnopac KT HPO-e 17.1; 17.6; 13.10 9. – 11. 06. 2023. Opis izleta: Trodnevni planinarski izlet na Dinaru – Sinjal (1831 m), Badanj (1281...

15.-16.07. Medvednica-Sljeme

Izletnička sekcija vas poziva na atraktivan dvodnevni izlet za bijeg od ljetne žege. Destinacija: M E D V E D N I C A – S L J E M E (Horvatovih 500 stuba,...

27.-30.07. Crna Gora – NP Prokletije

27. – 30. 07. 2023. CRNA GORA – NP PROKLETIJE Vrhovi na koje se penjemo: Zla Kolata (2534m), Dobra Kolata (2528m), Popadija (2057m), Talijanka (2056m), Volušnica (1879m) i Ravna Kolata (2552m) vrh koji se...

01.07. Vamte – Tamte

Izletnička sekcija vas poziva na jednodnevni izlet iznenađenja kao i lane samo što je druga destinacija. Izlet je prilagođen svim dobnim skupinama. V A M T E  – – T A M T E...

17.-18.06. Kontra đir

PD „Zanatlija“ i HPD „Bršljan – Jankovac“ pozivaju vas na dvodnevni izlet „SPP- KONTRA ĐIR“ Spojeni 13., 14. i 15. pojedinačni izlet ETAPNOG OBILASKA SPP-a, 5. CIKLUS (subota 17. i nedjelja 18. lipnja 2023.)...

17.-18.06. Dani Vranice

Prijavom sudionik potvrđuje da je upoznat sa zahtjevnosti izleta, da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje, da ima plaćenu članarinu HPS-a za tekuću godinu te da pristupa izletu na vlastitu odgovornost....