Mala i Velika Klekovača-Drvar-Osječenica; 21.-23.04.2017.