Prvi planinarski koraci Bršljanovih legosa; 13.05.2016.