SPP/Požeška Koprivnica-Sv.Martin-Lovčić (KT-12)-Grgurevići; 16.10.2016.