Bijele i Samarske stijene, Vihoraški put; 28.-30.08.2020.

Bijele i Samarske stijene, Vihoraški put; 28.-30.08.2020.