SPP/Ljeskove vode-Čardak (KT-15)-Pl. kuća Borovik (KT-16); 19.03.2017.

SPP/Ljeskove vode-Čardak (KT-15)-Pl. kuća Borovik (KT-16); 19.03.2017.