Poziv za 1. sjednicu IO – 05.02.2020.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  1-2020/ 03. 02. 2020.god.

P  O  Z  I  V

Za  PRVU redovnu sjednicu Izvršnog odbora Društva u novom sastavu, koja će se održati 05. 02. 2020. godine u prostorijama društva, s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Organizacija i priprema preuzimanja dokumentacije Društva
  2. Razno

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Sanja Adam Brus, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivan Lončarić, Ivana Sović

Član Nadzornog odbora: Stanko Kereta

Blagajnica: Vesna Kolar

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju  spriječenosti da se jave tajnici.

 

U Osijeku, 03. 02. 2020. godina

 

Tajnica: Vlasta Boček                                                                               Predsjednica: Jasminka Pavlov