Poziv za 11. sjednicu IO – 25.03.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br: 11-2021/18.03.2021.g.

 

P  O  Z  I  V

na JEDANAESTU sjednicu Izvršnog odbora Društva koja će se održati u četvrtak, 25. ožujka 2021. godine u prostorijama Društva, s početkom u 17.00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Organizacija skupštine
  5. Organizacija promocije monografije
  6. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Sanja Adam Brus, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivan Lončarić, Ivana Sović

Članovi Nadzornog odbora: Stanko Kereta, Mirko Ljubičić, Anto Jurić

Blagajnica: Vesna Kolar

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju spriječenosti da se jave tajnici.

 

U Osijeku, 18. ožujka 2021. godine

 

Tajnica: Vlasta Boček                                                                                    Predsjednica: Jasminka Pavlov