Poziv za 11. sjednicu IO – 31.01.2024.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  11-2024/ 30. 01. 2024. god.

P O Z I V
Za  11. sjednicu Izvršnog odbora Društva, koja će se održati 31.1.2024. (srijeda), s početkom u 18.00 sati na adresi Trg Ante Starčevića 4, Osijek. Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice IO
  2. Izbor radnih tijela Skupštine
  3. Usvajanje odluka iz virtualne grupe
  4. Usklađivanje Statua društva sa izmjenama i dopunama Zakona o sportu
  5. Novi grb Društva – glasanje o istom
  6. Odluka Suda časti o slučaju Pavičić-Bastalić
  7. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Miro Mutter, Josip Karakaš, Ivica Tabak, Mirela Poljak, Robert Gergurec, Ivanka Piskač, Predrag Krička

Članovi Nadzornog odbora: Ivica Baričević, Miroslav Mitrović, Snježana Mihaljević

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu javiti se tajnici Društva.

U Osijeku, 30. siječnja 2024. godine

 

Tajnica                                                                                        Predsjednik
Lidija Ivandija                                                                            Miro Mutter