Poziv za 12. sjednicu IO – 09.12.2016.

Memorandum_Logo

HPD “Bršljan Jankovac”Osijek
31000 Osijek, Trg A.Starčevića 4
Br: IO-12/tel, 09.12.2016.god.

 

P O Z I V za 12.sjednicu IO Društva, putem e-maila,  (čl. 22. Statuta), 09.12.2016.god.

DNEVNI RED:

  1. Prijedlog za održavanje Godišnje skupštine 15.12.2016. (čl. 17. Statuta)
  2. Prijedlog Financijskog plana za 2017.god. (čl. 24 i 20 Statuta)

Kontaktirani članovi Izvršnog odbora:

  1. Miro Mutter
  2. Milijan Žulj
  3. Stanko Kereta
  4. Miroslav Bahmajer
  5. Anica Filipović
  6. Sanja Boljevac
  7. Predrag Stojanović

Svi se slažu sa prijedlozima i predlažu Radno predsjedništvo: Stanko Kereta, predsjednik, te članovi: Marija Bokun i Blaženka Lachner, Za ovjerovitelje: Vladimir Stober i Vladimir Đekić, za zapisničara :  Angelina Miladić.

Ivanka Piskač (knjigovođa društva), izradila je Prijedlog financijskog plana za 2017.god.

Na prvoj slijedećoj sjednici ove odluke će biti potvrđene.

 

Tajnica: Angelina Miladić                                                     Predsjednik: Miro Mutter