Poziv za 16. sjednicu IO – 25.08.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br: 16-2021/20.08.2021. g.

P  O  Z  I  V

Za  16. sjednicu Izvršnog odbora Društva, koja će se održati u srijedu 25. kolovoza 2021. godine u prostorijama društva u Osijeku, Trg Ante Starčevića 4, s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Izvršnog odbora
  3. Potvrđivanje odluka donesenih putem virtualne grupe
  4. Ostavka predsjednice Društva
  5. Rasprava o Poslovniku o radu Izvršnog odbora Društva
  6. Rasprava o Poslovniku o radu Skupštine
  7. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju novih projekata
  8. Razmatranje i donošenje odluke o sekcijama Društva
  9. Razno

Na sjednicu su pozvani članovi IO: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivan Lončarić, Ivana Sović, Stevo Malinović

Članovi Nadzornog odbora: Mirko Ljubičić, Anto Jurić, Stanko Kereta

Blagajnica: Vesna Kolar

Tajnica: Vlasta Boček

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju  spriječenosti da se jave tajnici.

U Osijeku, 20. kolovoza 2021. godine

 

Tajnica: Vlasta Boček                                                                    Predsjednica: Jasminka Pavlov