Poziv za 2. sjednicu IO – 25.02.2020.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  2-2020/ 20. 02. 2020.god.

P  O  Z  I  V

Na  DRUGU redovnu sjednicu Izvršnog odbora Društva koja će se održati 25. veljače 2020. godine u prostorijama Društva, s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Izvršnog odbora
  3. Rasprava i odlučivanje o Pravilniku o dodjeli priznanja, zahvalnica i poticaja planinarskim aktivnostima u HPD „Bršljan – Jankovac“
  4. Odobravanje Projekata za županijske i gradske natječaje
  5. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za monografiju
  6. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Sanja Adam Brus, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivan Lončarić, Ivana Sović

Članovi Nadzornog odbora: Stanko Kereta, Mirko Ljubičić, Anto Jurić

 

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju spriječenosti da se jave tajnici.

 

 

U Osijeku, 20. veljače 2020. godine