Poziv za 3. sjednicu IO – 30.06.2022.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  03-2022/ 29. 06. 2022. god.

P O Z I V

Za  3. redovnu sjednicu Izvršnog odbora Društva, koja će se održati 30.06.2022. (četvrtak), s početkom u 20.00 sati na adresi Trga Lava Mirskog 1, Osijek. Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

  • Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice IO
  • Organizacija Osječkog pješačkog puta
  • Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Miro Mutter, Josip Karakaš, Ivica Tabak, Mirela Poljak, Robert Gergurec, Ivanka Piskač, Predrag Krička

Članovi Nadzornog odbora: Ivica Baričević, Miroslav Mitrović, Snježana Mihaljević

 

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu javiti se tajnici Društva.

 

U Osijeku, 29. lipnja 2022. godine

 

Tajnica                                                                                    Predsjednik
Lidija Ivandija                                                                      Miro Mutter