Poziv za 4. sjednicu IO – 04.06.2020.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  4-2020/ 04. 06. 2020.god.

P  O  Z  I  V

na ČETVRTU sjednicu Izvršnog odbora Društva koja će se održati 4. lipnja 2020. godine u prostorijama Društva, s početkom u 18.00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Izvršnog odbora
  3. Aktivnosti vezane za PD Jankovac
  4. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Sanja Adam Brus, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivan Lončarić, Ivana Sović

Članovi Nadzornog odbora: Stanko Kereta, Mirko Ljubičić, Anto Jurić

 

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju spriječenosti da se jave tajnici.

 

 

U Osijeku, 29. svibnja 2020. godine

Tajnica: Vlasta Boček                                                                                    Predsjednica: Jasminka Pavlov