Poziv za 6. sjednicu IO – 24.09.2020.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  6-2020/ 21.09.2020.god.

P  O  Z  I  V

na ŠESTU sjednicu Izvršnog odbora Društva koja će se održati 24. rujna 2020. godine u prostorijama Društva, s početkom u 18.00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Izvršnog odbora
  3. Organizacija Osječkog pješačkog puta
  4. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Sanja Adam Brus, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivan Lončarić, Ivana Sović

Članovi Nadzornog odbora: Stanko Kereta, Mirko Ljubičić, Anto Jurić

Voditelj vodičke sekcije: Ivica Tabak

 

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju spriječenosti da se jave tajnici.

 

 

U Osijeku, 21. rujna 2020. godine

Tajnica: Vlasta Boček                                                                                    Predsjednica: Jasminka Pavlov