Poziv za 7. sjednicu IO – 12.12.2020.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  7-2020/ 09. 12. 2020.god.

P  O  Z  I  V

na SEDMU sjednicu Izvršnog odbora Društva koja će se održati 12. prosinca 2020. godine na prostoru Amfiteatra kod Katakombi, s početkom u 15.00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Plan izleta 2021. godine
  5. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Sanja Adam Brus, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivan Lončarić, Ivana Sović

Članovi Nadzornog odbora: Stanko Kereta, Mirko Ljubičić, Anto Jurić

Članovi Vodičke sekcije: Kristijan Copak, Josip Diklić, Vladimir Đekić, Dejan Erceg, Robert Gergurec, Josip Karakaš, Maja Lovrić, Stevo Malinović, Miroslav Mitrović, Miro Mutter, Saša Pavičić, Mirela Poljak, Ivica Tabak

Blagajnica: Vesna Kolar

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju spriječenosti da se jave tajnici.

 

U Osijeku, 9. prosinca 2020. godine

 

Tajnica: Vlasta Boček                                                                               Predsjednica: Jasminka Pavlov