Poziv za 7. sjednicu IO – 13.12.2018.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br: IO-7/2018.

P  O  Z  I  V

Za  SEDMU redovnu sjednicu Izvršnog odbora Društva, koja će se održati 13.12.2018. godine u prostorijama društva, s početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Donošenje Plana izleta za 2019. godinu
  2. Donošenje financijskog plana za 2019. godinu
  3. Razno

Na sjednicu su pozvani članovi IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Stanko Kereta, Anica Filipović,  Sanja Boljevac i Predrag Stojanović.

Član Nadzornog odbora: Mirko Ljubičić.

Blagajnica: Nada Baračkov

Jasminka Pavlov

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju  spriječenosti da se jave tajnici.

 

U Osijeku, 10.12.2018. godina

 

Tajnica: Angelina Miladić                                                                             Predsjednik: Miro Mutter