Zapisnik s 1. sjednice IO održane 14.04.2022.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  01-2022/ 14. 04. 2022.god.

ZAPISNIK

s 1. redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 14. travnja 2022. godine s početkom u 20.00 sati na adresi Trga Lava Mirskog 1, Osijek.

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Miro Mutter, Josip Karakaš, Predrag Krička, Ivanka Piskač, Mirela Poljak, Ivica Tabak; članovi Nadzornog odbora: Ivica Baričević, Snježana Mihaljević; blagajnica: Ana Andrić.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Pozdravni govor predsjednika društva
  3. Imenovanje blagajnice društva
  4. Odluka o uređenju prostorija društva na Trgu A. Starčevića 4
  5. Organizacija i dogovor o zapisničkoj primopredaji dužnosti
  6. Organizacija JJPP-a
  7. Razno

 

Ad 1.) Dnevni je red jednoglasno usvojen.

Ad 2.) Predsjednik Društva Miro Mutter izvješćuje Izvršni odbor da je sa danom 12.04.2022. službeno odobren upis promjene osoba ovlaštenih za zastupanje Društva u Registru udruga Republike Hrvatske. Predsjednik je kratko iznio plan i program rada Društva u narednom periodu.

Ad 3.) Sukladno Članku 36. Statuta Društva Izvršni odbor je jednoglasno za Blagajnicu Društva izabrao Anu Andrić.

Ad 4.) Izvršni odbor je jednoglasno donio odluku da se krene u nužnu sanaciju prostorije Društva na lokaciji Trg Ante Starčevića 4.

Ad 5.) Jednoglasno je odlučeno da se slijedeći tjedan definira termin primopredaje dužnosti u suradnji sa starim rukovodstvom Društva. Određena je komisija u sastavu Miro Mutter, Ivica Baričević, Lidija Ivandija i Ana Andrić. Odlučeno je da se o primopredaji dužnosti napravi zapisnik o primopredaji.

Ad 6.) Jednoglasno je odlučeno da se odobre financijska sredstva za besplatni grah svim učesnicima JJPP-a. Podijeljene su radne dužnosti i određene osobe zadužene za glazbu, doček gostiju, izdavanje dnevnika i značke JJPP-a, organizaciju sendviča na startu JJPP-a. Potrebno je obavijestiti HGSS i policiju. Na kraju događaja izdavat će se zahvalnice za sudjelovanje planinarskim Društvima. Potrebno je animirati Legose za sudjelovanje na JJPP-u.

Ad 7.) U nastavku pojedini članovi su dali svoje viđenje i prijedloge rada Društva u narednom periodu.

 

Sastanak je završio u 21.15 sati.

 

U Osijeku, 14. travnja 2022. godine

 

Izradio: Ivica Tabak                                                                   Predsjednik: Miro Mutter