Zapisnik s 10. sjednice IO održane 25.02.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  10-2021/ 25. 02. 2021.god.

ZAPISNIK
sa 10. redovne sjednice Izvršnog odbora

održane dana 25. veljače 2021. godine u prostorijama Društva s početkom u 17.00 sati.

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Ivan Lončarić, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, članovi Nadzornog odbora: Anto Jurić, Mirko Ljubičić i Stanko Kereta; blagajnica Društva, Vesna Kolar. Odsutni su bili članovi Sanja Adam-Brus i Ivana Sović. Na sjednicu su pozvana dva člana Društva, Miroslav Bahmajer i Alen Jakobović. Miroslav Bahmajer je nazočio sjednici, dok je Alen Jakobović opravdano izostao.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Izvršnog odbora
 3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
 4. Priprema skupštine
 5. Razmatranje promjene znaka Društva
 6. Razmatranje donošenja pravilnika o upotrebi sobe u Domu na Jankovcu
 7. Razno

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa 9. sjednice održane 27. siječnja 2021. godine se jednoglasno usvaja.

Ad 3.) Usvojene su slijedeće odluke koje su donesene putem virtualne Viber grupe:

 1. Suglasnost za slanje HPS-u konačne verzije dokumentacije za reaktiviranje JJPP-a. (2.2021.)
 2. Suglasnost za promjenu plana hodanja za izlet 21.2.2021., Lončarić. (1.2.2021.)
 3. Suglasnost o izradi naljepnice HPD „Bršljan-Jankovac“ o vlastitom trošku kao obilježje za vozila koja prevoze planinarske izlete; Pavlov. (11.2.2021.)

Ad 4.) Jednoglasno je usvojeno da će nadolazeća redovna godišnja skupština Društva biti održana elektroničkim putem.

Ad 5.) Jednoglasno se usvaja prijedlog o promjeni znaka Društva uz minimalne preinake. Ponude će se prikupljati, a na idućim sastancima će se odabrati najbolja ponuda.

Ad 6. ) Jednoglasno se donijela odluka da će Ivan Lončarić izraditi Pravilnik o korištenju sobe u Domu na Jankovcu.

Ad 7.)  Jednoglasno se usvojio prijedlog Jasminke Pavlov da se dodijele priznanja HPS-a našim zasluženim članovima: Miroslav Bahmajer, Nada Baračkov, Čedomir Diklić, Anica Filipović, Stanko Kereta, Mirko Ljubičić, Miro Mutter, Angelina Miladić i Milijan Žulj.

Jednoglasno je donesena odluka da sekcije Društva koje nastavljaju sa svojim radom su: Visokogorska sekcija, Vodička sekcija, Markacistička sekcija i Sekcija djece i mladih „Bršljanovi legosi“.

Na prijedlog Ivana Lončarića donesena je odluka da će se napraviti stvarni popis imovine Društva, a prije toga imenovati Inventarna komisija.

 • Jednoglasno se usvaja odluka o kupnji template za web stranicu Društva za koju će biti zadužen Ivica Tabak.
 • Jednoglasno se usvaja prijedlog da se izradi virtualni Godišnjak Društva na kraju godine.
 • Jednoglasno se usvaja prijedlog da će Valentina Bušić i Tihomira Klobučar biti zadužene za organizaciju promocije monografije Društva.
 • Jednoglasno je donesena odluka da će za izradu znački za JJPP biti odabrana ponuda IKOM-a; 200 komada numerirano sa iglicom sigurnicom. Ponude za izradu Dnevnika JJPP su u tijeku.
 • Jednoglasno je donesena odluka da će se arhiva Društva morati pregledati i skupiti kako bi se mogla organizirati pohrana arhive na jednom mjestu.
 • Valentina Bušić i Tihomira Klobučar su izvijestile nazočne da su prijavile projekt vezan za „Bršljanove legose“ .

Sastanak je završio u 18.40 sati.

U Osijeku, 25. veljače 2021. godine

Izradila: Vlasta Boček                                                                                                                   Predsjednica: Jasminka Pavlov