Zapisnik s 11. sjednice IO održane 25.10.2016.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-11/2016.

Z  A  P  I  S  N  I  K
SA  11. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA DRUŠTVA

održane 25.10.2016.god. u prostoriji Društva, s početkom u 18:00 sati.

Sjednici prisutni, ČL. IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Stanko Kereta, Sanja Boljevac, Predrag Stojanović; Odsutna Anica Filipović, opravdano.
Ostali prisutni:  Mitrović Miroslav, Ivan Rančak, Ivica Tabak, Vladimir Đekić, Mirela-Poljak- Šefčić, Mirko Ljubičić, Mirjana Marić, Marija Bokun, Sandra Binder, Nada Baračkov, Angelina Miladić.

Predsjednik konstatira kvorum.

Za sjednicu predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog modernizacije Grba Društva, otvaranje javne rasprave u Društvu. (Mutter)
 2. Prijedlozi za izradu Plana izleta za 2017.god. (Tabak-Mutter)
 3. Organizacija „Planinarski Divani“
 4. Razno

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.

Predsjednik daje obrazloženje, grb je slika Društva, smatra da ovaj  grb treba mijenjati.
U diskusiju se uključuju Tabak, koji smatra da grb treba izraditi profesionalac, Kereta, smatra da trebamo odrediti koje elemente grb obavezno treba imati.
Nakon diskusije  odlučeno je da  na grbu obavezno mora pisati:

 • Ime Društva
 • Godina osnutka
 • Markacija
 • List bršljana.

Također je odlučeno da Grb izradi netko sa Likovne akademije, raspitati se.
Rok za izradu grba je do Godišnje skupštine.
Pohvaljen je grb Legosa, prijedlog je da ih treba dići na viši nivo, a njihove izlete ranije najavljivati.

Točka  2.

Predsjednik daje uvodnu  riječ,  predlaže veću suradnju među vodičima, da jedan  puta mjesečno bude sastanak samo vodiča.
Diskusija:
Mi smo veliko Društvo i trebamo ići na skupštine i događanja ostalih društava da nas „prihvate“, do sada je taj dio bio malo zapostavljen.  Treba prihvatiti ona događanja koja se uklapaju u naš program. U planu treba ostaviti mjesta za događanja  HPS-a, Slavonskih planinara i SPP, naročito kod centralnog događaja, godišnjeg  susreta  HPS-a.
Milijan,  jednako podržati  sve  vodiče i sve izlete .
Bahmajer, da termin za gljivarenje ostane otvoren.
Rančak,  da ga se podrži za izlet u Prag u 3.mjesecu 2017.god.
Mutter,  izlet na Ohrid i Rumunjsku.
Prijedlozi se mogu davati na sastancima Društva.
Prijedloge za Plan izleta 2017.god. dostaviti Sekciji vodiča, Ivici Tabaku, rok za dostavu  je 30.11.2016.god.
Imamo puno mladih planinara, na godinu planu treba mjesta i za Opću planinarsku školu.

Točka 3.

Diskusija nakon uvodne riječi predsjednika, koji  ističe da sve nesporazume  oko Divana  stavimo postrani, a da Divane shvatimo onako kako se i zovu Planinarski divani, da podržimo hodače SPP-a kojih je sve više.
U Odbor za dogovor oko Divana sa PD Zanatlija Osijek, predlaže:

 • Mariju Bokun
 • Mirjanu Marić
 • Miroslava Bahmajera.
 • Mirka Ljubičića
 • Miru Muttera

Prijedlog  prihvaćen  jednoglasno.
Predsjednik je iznio pojedinosti:

 • Divani će se održati 03.12.2016.god.
 • U Šećeranskom domu, Frankopanska 99 Osijek
 • 20 kn stolica
 • Glazba se dogovara
 • 200 ulaznica (100 mi, 100 Zanatlije)
 • Hrana i piće (iz ranca), „pinkl bal“
 • Pozvati goste
 • Prijedlog da Društvo donira 1.000,00 kn (glazba, jelo i piće za goste)
 • Pozivam sve da dođu na Divane
 • Odluka o donaciji donijeta je jednoglasno.

Točka 4.

Blagajnica Nada, pročitala je financijsko izviješće sa OPP, na zadovoljstvo članova IO.
Kereta, donacija Vodovoda je pokrivena.
Treba početi sa pripremama projekata za donaciju u 2017.god.
Tabak, pitanje suvenira Društva. Podsjetili smo se: imamo, oslikana boca i knjiga o Jankovcu.

Završeno u 19:30 sati.

Zapisničar: Angelina Miladić                                                     Predsjednik: Miro Mutter