Zapisnik s 15. sjednice IO održane 22.07.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  15-2021/ 22. 07. 2021.god.

ZAPISNIK
sa 15. redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 22. srpnja 2021. godine u prostorijama Društva s početkom u 18.00 sati.

 

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Ivan Lončarić, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, odsutna Ivana Sović;  članovi Nadzornog odbora: Anto Jurić, Stanko Kereta, odsutan Mirko Ljubičić;  članica Suda časti: Brankica Žarković, odsutni Velimir Čolović, Milan Tojagić; predsjednik Vodičke sekcije, Ivica Tabak; vodič Stevo Malinović i blagajnica Društva, Vesna Kolar.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Pregled aktivnosti Društva
  5. Razno

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa 14. sjednice održane 15. lipnja 2021. godine se jednoglasno usvaja.

Ad 3.) Usvojene su slijedeće odluke koje su donesene putem virtualne Viber grupe:

  1. Suglasnost da se Zajednici športskih udruga grada Osijeka donira jedna monografija Društva. (16.06.2021.)
  2. Suglasnost o korištenju Knjige prijava na izlete 2021. godine u prostorijama Društva. (18.06.2021.)
  3. Suglasnost o održavanju izvanrednog izleta Daruvar – Petrov Vrh, 21. – 22.08.2021. pod vodstvom vodiča Miroslava Mitrovića. (28.06.2021.)

Ad 4.) O temi pregleda aktivnosti Društva, uvodnu riječ imao je predsjednik Vodičke sekcije, Ivica Tabak. Na samom početku predložio je organiziranje ovogodišnjeg Retro izleta na Jankovcu pod vodstvom Đorđa Balića, dana 14.8.2021. Svi prisutni su se usuglasili da će gospodinu Baliću poslati mail o konačnoj potvrdi predloženog termina.

Ivica Tabak je također iznio prijedlog o mogućem redovitom dolaženju predsjednice Društva na sastanke Vodičke sekcije, na što je predsjednica Pavlov uzela u razmatranje i potvrdila da će u skladu sa svojim rasporedom i obvezama dolaziti na sastanke Vodičke sekcije. Na upit Tihomire Klobučar o nedostatku organiziranja jednodnevnih izleta ove godine, Ivica Tabak je potvrdio da će SPP krenuti od iduće godine, sa mogućnošću organiziranja izvanrednih jednodnevnih izleta od ove jeseni. Na sjednici se potom raspravljalo o trenutnoj situaciji sa vodičima unutar Društva. Stanko Kereta je naglasio kako je općeniti dojam i stav vodiča neozbiljan, da sve ovisi o volji i raspoloženju pojedinih vodiča te da se ozbiljno trebaju presložiti stvari unutar Vodičke sekcije. Tabak je izvijestio kako bi u rujnu trebalo biti organizirano druženje svih vodiča, uz male vježbe, no glavni naglasak je na povezivanju vodiča i daljnjoj motivaciji za rad Društva. Valentina Bušić, kao voditeljica Sekcije djece i mladih „Bršljanovi legosi“ iznijela je pohvale za aktivno djelovanje i organiziranje izleta vodičima Jasminki Pavlov, Ivici Tabaku i Ivanu Lončariću. Milijan Žulj je iznio stav kako se primjećuje da uvijek određeni vodiči planiraju izlete, a ostali nisu zainteresirani. Naglasio je kako se svi članovi Vodičke sekcije moraju pojavljivati na svojim sastancima gdje će se raspravljati o tekućoj problematici, problem unutar Društva postoji te će se pokušati do kraja godine izgladiti situacija sa vodičima. Predsjednica Pavlov se također osvrnula na tematiku vodiča unutar Društva. Primjećuje probleme u neorganiziranosti, pasivnosti, u kaotičnom ponašanju pojedinih vodiča, o nedostatku sistematičnosti u radu. Vidljiv je rad onih vodiča koji svoje obveze izvršavaju sa voljom i za dobrobit Društva, a također i onih koji rade protivno i ruše ugled Društva. Zaključno jest da se trebaju osvijestiti problemi u Vodičkoj sekciji i da se treba raditi na konkretnim ideja koje će pospješiti budući rad naših vodiča unutar Društva.

 

Ad 5.) Nakon što je na prošloj sjednici Sanja Adam Brus podnijela ostavku na mjestu članice Izvršnog odbora Društva, jednoglasno je prihvaćen prijedlog da Stevo Malinović postane novi član Izvršnog odbora.

Milijan Žulj je izvijestio nazočne kako je na službeni mail Društva stigla primjedba naše članice Lidije Vorše, koja je nakon markiranja JJPP-a, uočila nekorektno ponašanje jedne članice Društva (Ines Pačar) te je zatražila očitovanje Društva na tu temu. Odlučeno je da će se dobiveni mail proslijediti Sudu časti, koji će potom očitovati i donijeti konačnu odluku o daljnjem postupanju u vezi sporne teme.

Valentina Bušić je pohvalila sve one koji su radili na projektima u kojima je Društvo osiguralo pojedina sredstva, 3.900,00 kn za održavanja OPP-a; 10.000,00kn za nabavu sportske opreme… Posebna pohvala izrečena je Tihomiri Klobučar, uz čiju smo osobnu inicijativu, ostavili pisani trag o našoj monografiji u Hrvatskom planinaru.

Ivan Lončarić je izvijestio prisutne kako su ustrojene evidencije obilaska OPP-a i JJPP-a. Za vođenje evidencije OPP-a bit će zadužena Mirjana Marić, a za evidenciju JJPP-a zadužena je Marija Bokun. Također je spomenuo kako je nabavio Dječji planinarski dnevnik, kojeg izdaje Hrvatski planinarski savez. Dnevnik smatra zanimljivim i edukativnim te predlaže da se razmisli o kupovini za Društvo.

 

 

Sastanak je završio u 19.00 sati.

 

U Osijeku, 22. srpnja 2021. godine

 

Izradila: Vlasta Boček                                                                                                                   Predsjednica: Jasminka Pavlov