Zapisnik s 17. sjednice IO održane 31.08.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  17-2021/ 31. 08. 2021.god.

ZAPISNIK
sa 17. redovne sjednice Izvršnog odbora

održane dana 31. kolovoza 2021. godine u prostorijama Društva u Osijeku, Trg Ante Starčevića 4, s početkom u 18.30 sati.

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Milijan Žulj, Ivan Lončarić, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Stevo Malinović,;  članovi Nadzornog odbora: Stanko Kereta, Mirko Ljubičić, Anto Jurić; blagajnica Društva: Vesna Kolar.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Priprema za izvanrednu izbornu Skupštinu
  5. Priprema organizacije OPP-a
  6. Razno

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa 16. sjednice održane 25. kolovoza 2021. godine se usvaja uz izmjene, koje su dodatno unesene u zapisnik.

Ad 3.) Nije bilo odluka za usvajanje koje su donesene putem virtualne Viber grupe.

Ad 4.)  U ovoj točki, o pripreme za izvanrednu izbornu Skupštinu, odlučeno je da će se pokušati rezervirati dom Željezničar za održavanje skupštine, da se u plan rada Skupštine mora dodati Verifikacijska komisija za utvrđivanje kvoruma i pravovaljanost glasanja te da na skupštini neće biti hrane, pića i glazbe, već samo službeni protokol i glasanje za novo rukovodstvo Društva.

Ad 5.) U sklopu pripreme za OPP, nastavljeni su razgovori o sad već poznatim detaljima, da će Kristijan Copak biti glavni vodič (odluka Vodičke sekcije), da će se organizirati besplatan grah za sve sudionike, da će se kontaktirati osobe koje će organizirati kontrolne točke OPP (KT1 Bahmajer, Nada, Mirjana Marić (prodaja Dnevnika OPP), KT2 Bokun, KT3 Dubravka, KT4 Valentina, Ivana Sović, KT 5 Mitar i podjela znački onima koji su kupili Dnevnik, da će se pokušati organizirati prodaja pića na Udičarskom domu ili iznajmiti privatni prostor na prostoru vikend naselja Karašica s osiguranjem prodaje pića od naše strane. Odlučeno je da će Ivan Lončarić organizirati čišćenje i markiranje OPP tijekom rujna.

Ad 6.) Pod točkom razno  dopredsjednik Milijan Žulj je istaknuo da je odlučio kandidirati se za predsjednika Društva na izborima, o čemu je vođena konstruktivna rasprava s nizom prijedloga.

 

Sastanak je završio u 20.30 sati.

U Osijeku, 1. rujna 2021. godine

 

Izradio: Ivan Lončarić                                                             Dopredsjednik: Milijan Žulj