Zapisnik s 23. sjednice IO održane 24.02.2022.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  23-2022/ 24. 02. 2022. god.

ZAPISNIK
s 23. redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 24. veljače 2022. godine u prostorijama Društva u Osijeku, Trg Lava Mirskog 1, s početkom u 20.00 sati.

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Milijan Žulj, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Stevo Malinović; članovi Nadzornog odbora: Anto Jurić, Mirko Ljubičić, predsjednik Vodičke sekcije: Ivica Tabak; blagajnica: Vesna Kolar; član Miroslav Bahmajer

 

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  3. Otvaranje i razmatranje kandidatura za novo vodstvo Društva
  4. Razno

 

Ad 1.) Dnevni je red jednoglasno usvojen.

Ad 2.) Usvojene su slijedeće odluke koje su donesene putem virtualne Viber grupe:

Zapisnik s 22. sjednice Izvršnog odbora (14. veljače 2022., IO)

Suglasnost o održavanju prezentacije obilaska SPP-a Goranu Križanu u prostorijama Društva (19. veljače 2022., Stevo Malinović),

Suglasnost o imenovanju člana Društva, Miroslava Bahmajera, za povjerenika za zaprimanje kandidacijskih lista (19. veljače 2022.), umjesto povjerenika Stanka Kereta

Suglasnost o odobrenju organiziranja „5. Obiteljskog izleta u Požegu“ 13. ožujka 2022., kojeg organizira PD Gojzerica. (23. veljače 2022., Stevo Malinović)

 

Ad 3.)

Utvrđeno je kako su se dva kandidata javila na poziv za kandidiranje za vodstvo Društva: Miro Mutter i Stevo Malinović. Budući da su oba kandidata predala svu potrebnu dokumentaciju jednoglasno su prihvaćene obje kandidacijske liste.

Donešena je odluka kako će na izbornoj skupštini biti prisutne dvije osobe sa svake liste: jedan će biti član verifikacijske komisije, dok će drugi biti ovjerovitelj zapisnika. Predloženici s kandidacijske liste Mire Muttera su Čedomir Diklić i Sonja Ateljević, a s liste Steve Malinovića Željko Bastalić i Damir Šmigovec. Budući da je Mitar Mitrović član na kandidacijskoj listi Mire Muttera umjesto njega će kao član Radnog predsjedništva skupštine dužnost obavljati članica Društva Hermine Göricke Lukić, a zamjenski član u slučaju bolesti bit će Nataša Brcina.

Dogovoreno je kako će na web stranicama Društva biti objavljene Upute o radu redovne i izvanredne Skupštine,  programi kandidacijskih lista i životopisi.

Na web stranici Društva bit će objavljeni svi materijali vezani uz redovnu skupštinu. Rasprava po pojedinim točkama moći će se uputiti na službenu email adresu: jankovac@jankovac.hr.

Na facebook stranici Planinarskog Društva objavit će se promotivni materijali za izvanrednu izbornu skupštinu. Bit će dozvoljeni komentari vezani isključivo uz program predizborne kampanje, napisani u skladu s planinarskom etikom. Sve neprimjerene komentare uklonit će administrator grupe.

 

 

Ad.4. )

  • Usuglašene su Upute o radu redovne i izvanredne izborne skupštine koje će se objaviti na web stranicama Društva.
  • Članove Izvršnog odbora obavijestio je dopredsjednik Društva Milijan Žulj kako je Dejan Erceg podmirio sve obveze prema Društvu vezane uz izlet „Mljetska planinarska obilaznica“ koji je održan od 25. do 29. lipnja 2021. godine
  • Dopredsjednik je saopćio kako je potrebno odrediti jednog člana Društva do travnja 2022. godine koji će biti predstavnik u udruzi planinarskih društava Slavonije – „Slavonski planinari“. Dogovoreno je kako će se odluka donijeti nakon izborne skupštine.

 

Sastanak je završio u 21.25 sati.

 

U Osijeku, 25. veljače 2022. godine

 

Izradila: Valentina Bušić                                                            Dopredsjednik: Milijan Žulj