Zapisnik s 3. sjednice IO održane 13.05.2020.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  3-2020/ 13. 05. 2020.god.

ZAPISNIK
sa treće redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 13. svibnja 2020. godine u prostorijama Društva s početkom u 17.30 sati.

 

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Sanja Adam Brus, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivana Sović te članovi Nadzornog odbora: Mirko Ljubičić i Anto Jurić. Stanko Kereta opravdano je izostao kao i Ivica Tabak, voditelj Vodičke sekcije.

Na sjednici je prisustvovala blagajnica Društva, Vesna Kolar.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa druge sjednice Izvršnog odbora održane 25. veljače 2020. godine
  3. Nastavak rada Društva u uvjetima pandemije
  4. Razno

 

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa druge sjednice održane 25. veljače 2020. godine jednoglasno se usvaja.

Ad 3.) O radu Društva u uvjetima pandemije predsjednica Pavlov je naglasila kako se još uvijek moramo pridržavati preporuka Hrvatskog planinarskog saveza za boravak i kretanje u planinama. Zbog mjera koje su još uvijek na snazi, jednoglasno je odlučeno da se do daljnjega odgađaju izleti koji su trebali biti prema Godišnjem planu izleta 2020. godine. Također, odlučeno je da se redoviti sastanci Društva četvrtkom do daljnjega odgađaju. Zbog velike zainteresiranosti članova Društva da svoje vrijeme provedu u prirodi, jednoglasno je odlučeno da će se pokušati naći alternativa u smislu organiziranja jednodnevnih izleta, podijeljenih u manje grupe sa organizacijom prijevoza osobnim automobilima.

Ad 4.) Predsjednik Nadzornog odbora, Mirko Ljubičić je predstavio prijedlog Pravilnika o radu Nadzornog odbora HPD „Bršljan-Jankovac“ te je Pravilnik jednoglasno usvojen. Članica Izvršnog odbora Valentina Bušić podsjetila je sve prisutne da se i dalje radi na izradi monografije Društva. Dopredsjednik Društva Milijan Žulj spomenuo je problematiku u vezi markiranja staza te je predloženo da će se objaviti akcija markiranja staza početkom lipnja.

 

Sastanak je završio u 18.15 sati.

 

U Osijeku, 13. svibnja 2020. godine

 

 

Tajnica: Vlasta Boček                                                                                                    Predsjednica: Jasminka Pavlov