Zapisnik s 3. sjednice IO održane 30.06.2022.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  03-2022/ 30. 06. 2022.god.

ZAPISNIK
s 3. redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 30. lipnja 2022. godine u prostorijama Mjesnog odbora Gornji grad, Trg L. Mirskog 1, s početkom u 20.00 sati

Nazočni članovi IO: Miro Mutter, Ivica Tabak, Robert Gergurec, Ivanka Piskač, Predrag Krička

Nazočni članovi NO: Ivica Baričević, Miroslav Mitrović

Opravdano odsutni: Josip Karakaš, Mirela Poljak Šefčić i blagajnica Ana Andrić

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Društva Miro Mutter te nakon pozdrava predložio slijedeći

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Izvršnog odbora
  2. Organizacija Osječkog pješačkog puta (OPP)
  3. Razno

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

Ad 1.) Zapisnik sa 2. sjednice IO jednoglasno je usvojen.

 

Ad 2.) Mutter – nije rano za kvalitetnu organizaciju OPP-a i to je naša prava staza u ovoj Županiji. Osim planinara pozvali bi i građane na sudjelovanje u ovoj hodnji. Mišljenja sam da bi trebali napraviti uz sufinanciranje jedno kuhano jelo (nešto slično Bosanskom loncu) gdje bi porcija svakako koštala 10,00 kn, a organizirali bi i sokove. Poželjno bi bilo napraviti mali Dnevnik OPP. Okupljanje kao i inače bi bilo na Trgu A.Starčevića, prošli bi 5 kontrolnih točaka do cilja – Udičarski dom.

U raspravi sudjelovali Tabak, Mitrović, Krička.

Ad 3.) Tabak – novu ekipu markacista treba što prije pokrenuti u smislu markiranja i pisanja izvješća prema HPS-u.

Mutter – podrumske prostorije se uređuju i nabavljen je materijal te se svakako vidi napredak. Jedan dio prostorija je okrečen i postavljena je rasvjeta.

Baričević – prijedlog da se na stranicu društva stavi obavijest o povratu inventara zaduženog putem reversa u roku od tri tjedna.

Prijedlog je prihvaćen.

Mutter, Tabak – društvo je krenulo u izmjenu izgleda svoga grba ali taj postupak isto tako treba što prije završiti i grb treba biti što jednostavniji.

 

Završeno u 20.40 h.

 

U Osijeku, 30. lipnja 2022. godine

 

 

Tajnica                                                                                    Predsjednik

Lidija Ivandija                                                                         Miro Mutter