Zapisnik s 4. sjednice IO održane 04.06.2020.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  4-2020/ 04. 06. 2020.god.

ZAPISNIK
sa četvrte redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 4. lipnja 2020. godine u prostorijama Društva s početkom u 18.00 sati.

 

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Ivan Lončarić, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivana Sović te članovi Nadzornog odbora: Mirko Ljubičić i Anto Jurić i Stanko Kereta. Sanja Adam Brus opravdano je izostala.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa treće sjednice Izvršnog odbora održane 13. svibnja 2020. godine
  3. Aktivnosti vezane za PD Jankovac
  4. Razno

 

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa treće sjednice održane 13. svibnja 2020. godine jednoglasno se usvaja.

Ad 3.) Predsjednica Pavlov vodila je razgovore sa svim prisutnima o stanju i aktivnostima PD Jankovac.

Ad 4.) Dopredsjednik Milijan Žulj iznio je prijedlog o organiziranju sastanka sa Vodičkom sekcijom u vezi objavljivanja izvještaja sa planinarskih izleta. Naglasio je kako bi vodiči svoje izvještaje sa izleta trebali redovito objavljivati na mrežnim stranicama Društva. Prijedlog je jednoglasno usvojen. Također je obavijestio sve nazočne kako je 26. svibnja prisustvovao sjednici Upravnog odbora udruge Slavonskih planinara, koji započinju ponovno sa svojim radom, te je naveo kako će se naše Društvo odazvati pozivu na njihovu Skupštinu, 4. srpnja 2020. godine.

Članica Valentina Bušić izvijestila je sve nazočne kako je Zajednica športskih udruga grada Osijeka raspisala Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti članica u 2020. godini te je navela kako će se naše Društvo prijaviti za taj projekt. Ujedno je obavijestila prisutne da će biti organiziran izlet Bršljanovih Legosa potkraj srpnja ove godine.

Član Ivan Lončarić podsjetio je sve kako u Društvu moramo potaknuti članove na online uplate članarina ili izleta. Nadovezujući se na tu temu, izrečeno je kako redovitih sastanaka nema do daljnjega, dok se ne stvore uvjeti za to ali u to vrijeme mogu se vršiti uplate članarina ili izleta. Na kraju usvojena su dva prijedloga: da se od 1. srpnja krene sa normalnom organizacijom izleta prema Godišnjem planu za 2020. godinu te da svi izleti koji su zbog pandemije dobili nove termine, moraju prvo dobiti suglasnost Izvršnog odbora.

 

Sastanak je završio u 19.00 sati.

 

U Osijeku, 4. lipnja 2020. godine

Tajnica: Vlasta Boček                                                                                                    Predsjednica: Jasminka Pavlov