Zapisnik s 5. sjednice IO održane 21.01.2016.

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

cropped-Jankovac_Logo.png

Br. IO: 05/2016.-21.01.2016.

ZAPISNIK

sa 5. redovne sjednice Izvršnog odbora

održane 21.01.2016.god. u prostoriji Društva, s početkom u 17:30 h.

Prisutni čl. IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Anica Filipović, Sanja Boljevac, Predrag Stojanović.

Odsutan: Stanko Kereta, opravdano

Ostali prisutni: vodiči: Miroslav Mitrović, Ivan Rančak, Ivica Tabak, Dejan Erceg, Vladimir Đekić; NO: Ljiljana Miljković,Mirko Ljubičić; Mirjana Marić, Nada Baračkov, blagajnice, Marija Bokun i Angelina Miladić, tajnice, vodiči po odobrenju IO, Miroslav Slovaček,  Kristijan Copak.

Predsjednik konstatira kvorum i predlaže slijedeći

 

DNEVNI RED:

 1. Financijsko izviješće.
 2. Dogovor oko održavanja Godišnje skupštine , te donošenje odluka:
  • Vrijeme i mjesto održavanja Skupštine
  • Način financiranja domjenka poslije službenog dijela Skupštine.
  • Gosti na Skupštini.
  • Dnevni red Skupštine.
  • Imenovati Radno predsjedništvo, ovjerovitelja zapisnika.
 3. Prijedlog dopune Plana izleta za 2016.god.
  • 12.03. – Našički križni put (vođa puta Anica Filipović – donijeti odluku o odobrenju vođenja kao iskusni planinar)
  • 10.04. Biciklistička tura (organizator- Miro Mutter)
 4. Donošenje odluke o načinu prikupljanja novca za prijevoz autobusom, kako postupiti u slučaju odustajanja od izleta, koji slučajevi su opravdani, vezano za povrat novca. Sve s napomenom da odluka vrijedi do donošenja Pravilnika o organizaciji i vođenju društvenih izleta. (postupak donošenja Pravilnika, treba ubrzati)
 5. Pitanja i prijedlozi.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.

Financijsko izvješće pripremila blagajnica, Nada Baračkov, a prezentira ga predsjednik Mutter. Upoznao je prisutne sa donacijom i konstatirano je da će domjenak  na Skupštini financirati Društvo. Zadovoljavajuće je stanje na žiro računu Društva.

Točka 2.

U Planu za 2016.god.odlučeno je da se Godišnja skupština održi 18.02.2016.god. (četvrtak) . Dogovoreno je da će se radni dio Skupštine održati u prostoriji MO Trg Lava Mirskog 1, Osijek, s početkom u 18:00 sati, a domjenak u prostoriji Društva s početkom u 20:00 sati

O načinu financiranja domjenka, već je rečeno, Društvo će financirati sa 1.000,00 kn.Za domjenak je predviđen „švedski stol“, hrana, sokovi, rakija su gratis, a pivo i vino se plaća. Marija Bokun će pokušati dobiti od Pivovare Osijek, donaciju piva i sokova.

Dogovoreno je da na Skupštinu budu pozvani predstavnici svih planinarskih društava iz Slavonije, te planinarsko društvo iz Petrinje i iz Solina. Prijedlog je da pozovemo i gradonačelnika Osijeka.

Utvrđen je Dnevni red za Skupštinu:

                                                 D N E V N I  R E D:

 1. Otvaranje Skupštine i pozdravne riječi predsjednika Društva.
 2. Izbor radnih tijela: predsjedništvo ( 3 člana), zapisničar (1) i ovjerovitelj zapisnika (1).
 3. Izviješće o radu Društva u protekloj godini, rasprava i usvajanje Izvješća poslije svakog izlaganja; Izvješće o radu Društva (predsjednik M.Mutter), Blagajničko izvješće (blagajnica N.Baračkov) , Izvješće NO (predsjednica Lj. Miljković), Izvješće Suda časti (predsjednica H.Topić), i Izvješće markacista (predsjednik Stanko Kereta).
 4. Izvješće Inventurne komisije i usvajanje Izvješća (predsjednik kom. T.Jamnić)
 5. Prezentacija Plana izleta za 2016..god.koji je usvojen na 4. Sjednici Izvršnog odbora, održanoj 17.12.2015.god. (predsjednik Vodičke sekcije I. Tabak).
 6. Pozdravne riječi gostiju.
 7. Pitanja i prijedlozi.

U Radno predsjedništvo predložen je Miroslav Slovaček, za predsjednika, za članove Vera Vidaković-Mar i Vladimir Stober.

Ovjerovitelj zapisnika izabrat će se na Skupštini.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

U prijedlogu dnevnog reda osvrnulo se na Izvješća. Izvješća će obuhvatiti razdoblje od Izvanredne skupštine, 05.09.2015.god. do 31.12.2015.god. Izvješće o radu Društva podnijet će predsjednik Mutter, blagajničko Nada Baračkov, NO Ljiljana Miljković,Suda časti Helena Topić i markacista Stanko Kereta.

Plan izleta za 2016.god. donio je IO na sjednici 17.12.21015.god. Prezentaciju Plana, sa osvrtom na novine u radu Društva, ( rad po sekcijama), zadužen je predsjednik Vodičke sekcije Ivica Tabak.

Poziv za goste bez dnevnog reda.

Točka 3.

Predsjednik predlaže dopunu Plana izleta za 2016.god.

12.03.2016.god. – Našički križni put ( vođa puta Anica Filipović)

10.04.2016.god – Biciklistička tura (organizator Miro Mutter)

Također predlaže donošenje Odluke o odobrenju Anici Filipović vođenje izleta, kao iskusna planinarka.

Dejan Erceg predlaže još jednu izmjenu, izlet u Sloveniju, pripreme za Grossglockner. (termin će biti naknadno određen)

Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Maja Buljubašić je poručila da nije u mogućnosti dolaziti na sastanke četvrtkom, a odlukom IO joj je odobreno vođenje izleta uz mentora. Nakon diskusije zaključeno je da vodič mora biti na sastancima i odraditi vodički dio posla sam. Za sada Maja ne može biti vodič, dok ovo stanje traje.

Točka 4.

Nakon diskusije o načinu plaćanja prijevoza na izlete: Odlučeno je da se za svaku uplatu izdaje „uplatnica“, da svaki vođe puta sam skuplja novac, a nakon toga preda blagajnici popis, uplatnice i novac.

Po pitanju odustajanja od izleta zaključeno je da se novac može vratiti samo u smrtnom slučaju člana uže obitelji ili si onaj tko odustane mora naći zamjenu, s naglaskom na adekvatnu zamjenu i o tome mora sam obavijestiti vođu puta.

Prioritet nam je donijeti Pravilnik o organizaciji i vođenju izleta.

Točka 5.

Rančak postavlja pitanje potpisivanja Izjave (da na izlet ideš na vlastitu odgovornost) na Pristupnici kod učlanjenja u Društvo. Smatra da to nije u redu i da ograničava prava planinara.

A. Filipović objašnjava da  to nije tako , da Izjava štiti vodiča od odgovornosti u slučaju povrede nekoga od planinara, a do povrede je došlo zbog  neadekvatne opreme, a od strane vodiča je bio upozoren. I dalje ostaje kolektivno osiguranje  članova HPS kod Croatia osiguranja.

Nakon burne diskusije zaključeno je da svaki planinar koji ide na izlet mora potpisati Izjavu.

Završeno u 18:30 h.

 

Zapisničar: Angelina Miladić

Predsjednik: Miro Mutter