Zapisnik s 5. sjednice IO održane 27.08.2020.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  5-2020/ 27. 08. 2020.god.

ZAPISNIK
sa pete redovne sjednice Izvršnog odbora

održane dana 27. kolovoza 2020. godine u prostorijama Društva s početkom u 18.00 sati.

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Ivan Lončarić, Valentina Bušić, Ivana Sović te članovi Nadzornog odbora: Mirko Ljubičić, Anto Jurić i Stanko Kereta. Sanja Adam Brus  i Tihomira Klobučar opravdano su izostale.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje zapisnika sa četvrte sjednice Izvršnog odbora održane 4. lipnja 2020. godine
 3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
 4. Osječki pješački put
 5. Razno

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa četvrte sjednice održane 4. lipnja 2020. godine jednoglasno se usvaja.

Ad 3.) Odluke koje su donesene putem virtualne grupe Izvršnog odbora su jednoglasno usvojene. Donesene odluke su:

 • Prihvaćanje ponude od strane predstavnika suvlasnika „Upravitelj FER-CORRECT“ za daljnje korištenje wc-a za sve članove Društva.
 • Organizacija izvanrednog izleta u Makedoniju nije omogućen zbog ranije isplaniranog izleta u tom periodu.
 • Odobrenje za slanje Zamolbe za sufinanciranjem troškova izdavanja monografije.
 • Umjesto Slovenije odobrena je organizacija vikend izleta u Daruvar (Mitar).
 • Odobrenje objave Zamolbe za donaciju financijskih sredstava za tiskanje i izdavanje monografije HPD-a „Bršljan-Jankovac“.
 • Odobrenje pisma namjere o korištenju Planinarskog doma Jankovac upućeno Parku prirode Papuk.
 • Odobrenje nastavka organizacije SPP-a u rujnu 2020. godine.

Ad 4.) Usvojena je odluka o organiziranju Osječkog pješačkog puta koji bi se trebao održati 3. listopada 2020. godine te su potvrđeni prijedlozi organiziranja samog događaja.

Ad 5.) Dopredsjednik Društva, Milijan Žulj, izvijestio je nazočne o mogućoj novoj lokaciji koje bi Društvo koristilo za opremu, arhivu i sastanke Izvršnog odbora, o prostoru ŠD Zrinjevac. Predložio je kako bi se trebalo razgovarati sa Slavonskim planinarima, koji su trenutno u najmu tog prostora. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog o nastavku razgovora sa Slavonskim planinarima i Športskim objektima d.o.o.  Također je podsjetio nazočne kako se markiranje Jubilarnog jankovačkog planinarskog puta nastavlja te je donesena jednoglasna odluka o pokrivanju troškova markiranja (1kn/km i obrok).

Ivan Lončarić je potaknuo temu organiziranja Opće planinarske škole, a zaključak razgovora je da će svi biti na vrijeme obaviješteni o tome.

Valentina Bušić je izvijestila nazočne o stanju projekata koji su prijavljivani u proteklom razdoblju te je najavila kako će napisati objavu za moguće prijavljivanje aktivnosti projekata za iduću godinu (plan i program).

Sastanak je završio u 19.00 sati.

U Osijeku, 27. kolovoza 2020. godine

Tajnica: Vlasta Boček                                                                                                    Predsjednica: Jasminka Pavlov