Zapisnik s 6. sjednice IO održane 24.09.2020.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  6-2020/ 24. 09. 2020.god.

ZAPISNIK
sa 6. redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 24. rujna 2020. godine u prostorijama Društva s početkom u 18.00 sati.

 

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Ivan Lončarić, Valentina Bušić, Ivana Sović, Sanja Adam-Brus, članovi Nadzornog odbora: Mirko Ljubičić i Anto Jurić, voditelj Vodičke sekcije Ivica Tabak te Miroslav Bahmajer. Tihomira Klobučar je opravdano izostala.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje Dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Izvršnog odbora
  3. Organizacija Osječkog pješačkog puta
  4. Razno

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa 5. sjednice održane 27. kolovoza 2020. godine jednoglasno se usvaja.

Ad 3.) O organizaciji Osječkog pješačkog puta koji će se održati 3. listopada 2020. godine vodili su se završni dogovori.

Vodiči će biti Đekić, Gergurec i Karakaš, a pozvati će se i ostali slobodni vodiči koji mogu pomoći u provedbi organizacije istog. Marija Bokun će organizirati osobe koje će biti na kontrolnim točkama 2., 3. i 4. Na kontrolnu točku 1. pozvani su svi članovi Izvršnog odbora. Odlučeno je da se zbog epidemioloških mjera neće dijeliti hrana i piće na kontrolnoj točki 1.

Goste iz Međimurja, koji dolaze autobusom, dočekati će Miro Mutter, te će s njima prehodati stazu u skladu s njihovim vremenskim mogućnostima. Miroslav Bahmajer će biti domaćin i s njima u pratnji tijekom organizacije smještaja u PD Jankovac.

Milijan Žulj će dati izraditi jedinstvene pečate za svaku pojedinu kontrolnu točku.

Valentina Bušić će pripremiti prazne liste za upis sudionika (posebno za nove Dnevnike a posebno za stare).

Ad 4.) Dopredsjednik Društva, Milijan Žulj, ponovo je potaknuo razgovor o mogućoj novoj lokaciji koje bi Društvo koristilo za opremu, arhivu i sastanke Izvršnog odbora, o prostoru ŠD Zrinjevac.

Valentina Bušić je izvijestila nazočne da je izradila Plan i program aktivnosti projekata za iduću godinu te da poziva sve članove da se aktivno uključe u izradu istog svojim prijedlozima.

Valentina Bušić je potakla pitanje izmjene Statuta društva kako bi imali više mogućnosti prijavljivati se za projekte.

Ivica Tabak je izvijestio da vodič-pripravnik Kristijan Gerhard želi zbog odustajanja od vodičke službe uplatiti u društvo iznos koji je društvo do sada utrošilo na školovanje istog. Preporučeno je da se iznos uplati u obliku donacije na žiro račun društva.

 

Sastanak je završio u 19.00 sati.

U Osijeku, 25. rujna 2020. godine

Izradio: Ivan Lončarić                                                                                              Predsjednica: Jasminka Pavlov