Zapisnik s 8. sjednice IO održane 03.04.2023.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  08-2023/ 03. 04. 2023. god.

ZAPISNIK

sa 8. redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 03. travnja 2023. godine u prostorijama društva na adresi Trg Ante Starčevića 4, s početkom u 18.00 sati

 

Nazočni članovi IO: Miro Mutter, Josip Karakaš, Mirela Poljak, Predrag Krička, Ivanka Piskač, Robert Gergurec

Nazočni članovi NO: Ivica Baričević, Miroslav Mitrović

Na poziv predsjednika nazočan je i Kristijan Gerhard

Odsutan član IO: Ivica Tabak

 

Sjednicu je otvorio predsjednik društva Miro Mutter te nakon pozdrava predložio slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Izvršnog odbora
  2. Pripreme i organizacija JJPP
  3. Usvajanje odluka iz virtualne grupe
  4. Razno

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

Ad 1.) Zapisnik sa 7. sjednice IO jednoglasno je usvojen.

 

Ad 2.) Predsjednik Mutter izvijestio je nazočne kako se na JJPP očekuje maksimalno 300 ljudi te da se mora dobro isplanirati primitak gostiju kao organizacija obroka. Dao je riječ Kristijanu Gerhardu koji je i prošle godine pripremao planinarski grah.

Gerhard je mišljenja kako bi se ove godine mogao umjesto planinarskog graha koji se tradicionalno kuha, ove godine skuhati nekakav paprikaš ili tzv. slavonski lonac najviše zbog toga jer su namirnice jako poskupjele. Kuhani obrok sastojat će se od povrća i mesa i naravno biti će i kruha. Bez obzira što je obrok gratis organizirati će se bonovi za porcije.

Nazočni su se jednoglasno složili da se umjesto gruha kuha predloženo jelo.

Mutter je rekao kako će biti poslane pozivnice planinarskim društvima te da očekuje povratne informacije o tome koliko će ljudi doći iz svakog pozvanog društva.

Gerhard je rekao kako bi u Humljanima gdje će biti doček planinara trebalo pripremiti za dobrodošlicu nekakvo piće i doručak. Prijedlog je bio da to bude čaj i kruh s masti ili pekmezom.

Nakon kraće rasprave jednoglasno se usvojilo da na dočeku planinara bude gore predložen obrok i uz to i rakija.

Raniji dolazak s radnom ekipom koja će pripremati doručak i piće organizirati će J.Karakaš sa svojim kombijem.

Isto tako u Humljanima će biti organizirani i info-pult gdje će se prodavati Dnevnici JJPP-a, to zaduženje je na tajnici društva.

 

Mutter je naglasio kako će naši markacisti ranije obići staze kako bi ih počistili, uredili i popravili oznake. Bit će dvije staze:

1.JJPP

2.Grebenom Sokolina

Budući da dolaze planinari iz Viteza (BiH) koji će noćiti, M.Bahmajer je rezevirao sobe u Planinarskom domu Jankovac kao i lugarske kuće.

Kao i svake godine JJPP ne prolazi bez glazbe, a nju će osigurati M.Mitrović i I.Baričević.

Jednoglasno su prihvaćene organizacijske aktivnosti JJPP-a.

 

Raspravljalo se o troškovima organizacije ovogodišnjeg JJPP-a u kojem su sudjelovali svi nazočni te se došlo do maksimalnog iznosa od 1.000,00 E.

Jednoglasno prihvaćen prijedlog.

 

Ad 3.) Pod ovom točkom prihvaćene su odluke donesene u virtualnoj grupi IO, a odnose se na

-zamjenu datuma izleta koje vode Mitrović i Mutter,

-kupovinu prve pomoći u trgovini Lidl (za planinarsku školu),

-putni troškovi za vježbu vodiča u Velikoj i

-iznos blagajničkog minimuma od 1.350,00 E

Jednoglasno usvojeno.

 

Ad 4.) Pod ovom točkom nije bilo nikakvih pitanja niti rasprava.

 

Završeno u 19.00 h.

U Osijeku, 03. travnja 2023. godine

 

Tajnica                                                                                        Predsjednik
Lidija Ivandija                                                                            Miro Mutter