Zapisnik s 9. sjednice IO održane 06.09.2016.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-09/2016.

Z A P I S N I K

sa 9. sjednice   IO  Društva  održane  06.09.2016.

Sjednici prisustvovali:

Članovi  IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Stanko Kereta, Miroslav Bahmajer, Anica Filipović, Sanja Boljevac i Predrag Stojanović

Ostali: Ljiljana Miljković, Mirko Ljubičić, Ivan Rančak, Ivica Tabak, Vladimir Đekić, Mirela Poljak Šefčić, Tatjana Glumac Stanković, Nada Baračkov, Mirjana Marić, Angelina Miladić, Marija Bokun, Sandra Binder, Mirjana Maras i Milan Tojagić

D N E V N I   R  E  D

  1. Dogovor oko organizacije Osječkog pješačkog puta  (01.10.2016.g.)
  2. Razno

 Z  A  K  LJ  U  Č  C  I

  1. Predsjednik Društva prezentirao je plan i program povodom održavanja Osječkog pješačkog puta (01.10.2016.g.)
  2. Na izvanrednu skupštinu Udruge „ Slavonski planinari“ koja će se održati u sklopu Dana slavonskih planinara  u Orahovici, 11.09.2016.  delegiran je  Milijan Žulj.
  3. Zajednica športskih udruga grada Osijeka, organizira obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana 09.2016.na Srednjoškolskom igralištu gdje će prisustvovati i članovi našeg  Društva.

Osijek, 07.09.2016.

Zapisničar: Marija Bokun

Predsjednik : Miro Mutter