Zapisnik s 9. sjednice IO održane 12.09.2023.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  09-2023/ 12. 09. 2023. god.

ZAPISNIK

sa 9. redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 12. rujna 2023. godine u prostorijama društva na adresi Trg Ante Starčevića 4, s početkom u 18.00 sati

 

Nazočni članovi IO: Miro Mutter, Josip Karakaš, Mirela Poljak, Predrag Krička, Ivanka Piskač, Robert Gergurec, Ivica Tabak

Nazočni članovi NO: Snježana Mihaljević

Na poziv predsjednika nazočna je i blagajnica Ana Andrić i Kristijan Gerhard

Odsutni članovi NO: Ivica Baričević, Miroslav Mitrović

 

Sjednicu je otvorio predsjednik društva Miro Mutter te nakon pozdrava predložio slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Izvršnog odbora
  2. Pripreme i organizacija OPP-a
  3. Usvajanje odluka iz virtualne grupe
  4. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta društva
  5. Razno

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

Ad 1.) Zapisnik sa 8. sjednice IO jednoglasno je usvojen.

 

Ad 2.) Predsjednik Mutter izvijestio je nazočne da se 7.10.2023. održava tradicionalni OPP. Naši markacisti očistili su stazu prije održavanja istog. Okupljanje hodača očekuje se u 9.00 h na Trgu A.Starčevića gdje će biti poslužen doručak (kruh s masti i pekmezom te rakija za piće), a ujedno je to i 1. KT OPP-a.

Za organizaciju i nabavku doručaka predloženi su Karakaš, Andrić i Mihaljević gdje će im pomoći i ostale članice društva.

Kristijan Gerhard zadužen je za kuhanje graha te je nazočne izvijestio koliko će namirnica biti potrebno i koliko će to otprilike koštati za 200-tinjak ljudi koliko se planira da bi hodalo OPP-om. Procijenjeno je da bi s doručkom i grahom društvo koštalo cca 1.000 E.

I ovoga puta će se za kuhani obrok dijeliti bonovi.

Snježana Mihaljević je predložila da na slijedećim sastancima društva (četvrtak) do OPP-a obavijestimo naše članice/članove o dobrovoljnom pravljenju kolača tj. slatkih i slanih proizvoda.

Jednoglasno usvojeni prijedlozi.

 

Na 1. KT info pult će organizirati Predrag Krička, bonove za obrok će dijeliti Senka Bojanić, a prodaju dnevnika OPP-a (10.00 E) će odrađivati tajnica.

Za 2. KT prijedlog je da naši markacisti urede svoj pult kako oni žele.

Za 3. KT kod ulaza na kupalište Kopike prijedlog je da se zaduži Mirta Kremsner.

Za 4. KT kod kompe prijedlog je da se zaduži Brankica Kolačko.

Mutter će se dogovoriti oko prijevoza hodača s vozačem kompe kako ne bi dugo čekali jedni na druge strane Drave.

Kod 5.KT kod Udičarskog doma koja je ujedno i završna točka, dijeliti će se zahvalnice i značke za sudionike OPP-a, a to će odraditi predsjednik Mutter.

Na zadnjoj KT dijeliti će se i topli obrok (grah), a za glazbu i dobro raspoloženje su zaduženi Miroslav Mitrović i Ivica Baričević kao DJ-evi.

Predsjednik Mutter dogovorio je sa gazdom Udičarskog doma da isti možemo taj dan koristiti do 17.00 sati.

Jednoglasno usvojeni prijedlozi.

 

Ad 3.) Pod ovom točkom prihvaćene su odluke donesene u virtualnoj grupi IO, a odnose se na

-markacisti su izabrali novog voditelja njihove grupe – Valentina Fabinga

-odobren im je obrok na račun društva 6.6.2023. uz predočenje R-1

-Miroslav Mitrović prebacio je svoj izlet na Sljeme iz 7. na 11. mjesec  2023.

Jednoglasno usvojeno.

 

Nadalje, predsjednik je predložio da se donese odluka o školovanju Čuvara planinske prirode u organizaciji HPS-a koje će se održati dva vikenda 14. i 15.10. i 21. i 22.10.2023. u Velikoj. Cijena po osobi je 45.00 E plus putni troškovi za jedno vozilo.

Predloženi su za navedeno školovanje Josip Karakaš, Ivica Tabak i Miro Mutter.

Jednoglasno usvojeno i odobreno.

 

 Ad 4.) Predsjednik nas je izvijestio kako je izvršen inspekcijski nadzor društva od strane sportske udruge koja je pod Ministarstvom sporta i kulture. Budući smo i mi sportska udruga moramo ispoštovati Zakon o sportu (NN 141/22 čl. 111. i 112.) te u tom smislu napraviti izmjene i dopune Statuta.

IO se složio jednoglasno, a izmjene i dopune Statuta moraju ići na glasanje na slijedećoj Skupštini društva.

 

Ad 5.) Ana Andrić podnijela je blagajničko izvješće za  6., 7. i 8. mjesec 2023. godine koje je jednoglasno usvojeno.

Kristijan Gerhard predložio je kako bi bilo lijepo da se osobama koje se istinski angažiraju, trude i rade oko raznoraznih društvenih akcija uruče/dodjele zahvalnice.

Svi članovi IO su se složili s tim prijedlogom, a zahvalnice će im se uručiti na Skupštini.

Na pitanje upućeno Tabaku u kojoj je fazi izrada grba za društvo kazao je da je još uvijek u idejnoj fazi. Ostali članovi su razmišljanja da se to treba ubrzati kako bi se pripremio razni materijal s novim grbom.

M. Poljak izvijestila je da su 23.9.2023. godine Susreti malih planinara Hrvatske u Brodskim Drenovcima.

Mutter je izvijestio da će se ispiti za planinarsku školu održati u Eko centru u Podravlju 13. i 14.9.2023. godine.

 

Završeno u 19.10 h.

U Osijeku, 12. rujna 2023. godine

 

Tajnica                                                                                        Predsjednik
Lidija Ivandija                                                                            Miro Mutter