Zapisnik s 9. sjednice IO održane 27.01.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  9-2021/ 27. 01. 2021.god.

ZAPISNIK
sa 9. redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 27. siječnja 2021. godine u prostorijama Društva s početkom u 18.00 sati.

 

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Ivan Lončarić, Valentina Bušić, Sanja Adam-Brus, Tihomira Klobučar, Ivana Sović te članovi Nadzornog odbora: Anto Jurić, Mirko Ljubičić, Stanko Kereta opravdano je izostao. Sastanku je nazočila blagajnica Društva, Vesna Kolar.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Donošenje poslovnika o radu Skupštine i drugih tijela Društva
  5. Donošenje odluke o sekcijama Društva
  6. Razmatranje važećeg članskog obrasca i članarina
  7. Razno

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa 8. sjednice održane 21. prosinca 2020. godine se jednoglasno usvaja.

Ad 3.) Usvojene su slijedeće odluke koje su donesene putem virtualne Viber grupe:

  1. Suglasnost za objavom poziva svim članovima Društva da na račun Društva mogu uplatiti novce za pomoć planinarima Petrinje nastradale u razornom potresu, koja će se poslije proslijediti u HPD „Zrinj“ Petrinja. (29.12.2020.)
  2. Suglasnost za otvaranjem Društva radi vršenja uplata članarina. (4.1.2021.)

Ad 4.) Jednoglasno je donesena odluka kako će Sanja Adam-Brus biti odgovorna za izradu Poslovnika za rad Skupštine  i rad Izvršnog odbora.

Ad 5.) Jednoglasnom odlukom Ivan Lončarić se imenuje voditeljem markacističke sekcije te je dogovoreno kako će se provjeriti rad i potreba postojećih sekcija u Društvu.

Ad 6.) Jednoglasnom odlukom se prihvaća novi, poboljšani članski obrazac kojeg je doradio Ivan Lončarić. U vezi postojećih članarina donesena je odluka kako se neće ništa znatno mijenjati ove godine.

Ad 7.) Na prijedlog predsjednice Pavlov, donesena je odluka da donacija Društva za HPD „Zrinj“ Petrinja bude u iznosu od 10.000 kuna.

Ivan Lončarić je predložio izmjenu odluke o povratu iznosa preplaćenog za prijevoz na planinarske izlete. Donesena je odluka da se neće mijenjati postojeća odluka. (1 suzdržan, ostali ZA)

Donesena je odluka da Ivan Lončarić zajedno sa vodičkom sekcijom obiđu Firingerovu stazu, sagledaju situaciju na stazi i izrade GPS trag.

Ivan Lončarić je izvijestio sve prisutne kako je od HPS-a dobio izvještaj o planinarskim putovima koje su u našoj nadležnosti. Predložio je ažuriranje naših planinarskih putova, poput opisa staza i izrada novih karata. Jednoglasnom odlukom prihvaćen je prijedlog.

Ivan Lončarić je izvijestio da su dokumenti za reaktivaciju JJPP-a spremni te će biti proslijeđeni HPS-u.

Donesena je odluka o dimenzijama planinarske značke JJPP-a:  (3×30).

 

Sastanak je završio u 19.15 sati.

 

U Osijeku, 27. siječnja 2021. godine

 

Izradila: Vlasta Boček                                                                                            Predsjednica: Jasminka Pavlov