Karlovačko Pokuplje

Karlovačko Pokuplje 13.-14.04.2019. U subotu ujutro u 6 sati krenuli smo na dvodnevni izlet u Karlovačko Pokuplje. Pri dolasku smo prvo otišli na vožnju brodom po rijeci Kupi sa Žitnom lađom Zora. Lađa Zora...