Grob grofa Jankovića

Grob grofa Jankovića

Kako je i poslije smrti želio ostati u svojoj dolini okruženoj stoljetnom šumom, grof Janković je još za života podigao svoje posljednje počivalište, izgradivši si grobnicu u spilji iznad gornjeg jezera, nedaleko od izvora.grob_1

Šesnaest drvenih stuba u dva reda, naslonjenih na stijenu vodilo je do rešetkastih željeznih vrata grobnice smještene u 8 metara dugoj i 3 metra širokoj spilji. Visina spilje je od 2 do 3 metra.
U sredini spilje postavljen je sarkofag načinjen od crvenog mramora. Na njemu su istaknuti kipovi dvaju svetaca, četiri svijećnjaka i raspelo.

Na sarkofagu je bila postavljena ploča na kojoj je uklesan natpis zlatnim slovima na mađarskom jeziku i na crkvenoslavenskoj ćirilici:

Josip pl. Janković od Pribrida i Vućina, cara Leopolda izred.ordena, Kavalir i kraljevski komornik Rodio se 15.og januara 1780.e godine preminuo 21. juna 1861. godine.
Vječna mu pomen.

Ovakav dvojezični natpis može se tumačiti duhom onog vremena, kada mnogi nisu znali što su, pa plemstvo vjerno mađarskim tradicijama nastoji uspostaviti vezu sa najširim narodnim slojevima već zadojenim revolucionarnim jugoslavenskim unitarizmom (J. J. Strossmayer).
Ova bi pretpostavka bila točna ako potječe od samog grofa Jankovića, međutim na posebnoj mramornoj ploči zapisano do su “ovo” podigli 1862. godine “zahvalni nećaci Ladislav i Josip Janković“. Tada bi se takav natpis tumačio sasvim drugačije.

Već nakon I. svjetskog rata grobnica je devastirana, razbijen je mramorni sarkofag, a kosti porazbacane.

Tijekom novijeg vremena uništeno je svako obilježje groba, ostalo je samo danas zaštićena  prazna spilja, zatvorena željeznom rešetkom i natpis “grob grofa Jankovića“.