Groblje staklara

U vrijeme rada staklane na Jankovcu između 1801 i 1820 godine staklarski majstori sa svojim obiteljima boravili su u nastambama pored same staklane.staklarsko1_1
Kako se tu nije samo radilo, nego rađalo, živjelo i umiralo, uređeno je i ne veliko groblje, na obližnjem proplanku, nadomak nastambama. Tu su sahranjeni staklari i članovi njihovih obitelji i poslije prestanka rada same staklane, sve do 1839. godine što se može izčitati iz voćinskih i veličkih matičnih knjiga.

Gusta šuma prekrila je napušteno groblje, nema više obilježenih grobova, ostalo je tek nekoliko razbijenih kamenih spomenika, koji svjedoče da je tu pokopana porodica staklarskog majstora bečkog trgovca i zakupnika jankovačke staklane  Ivana Gasteigera. Njegova supruga Katarina preminula je 1806, a sin Karlo 1817, i konačno sam Gasteiger 10.svibnja 1834 godine.

Danas je groblje obilježeno, a planinari koji ga posjećuju, ponekad zapale svjeću na spomen i pokoj duši umrlih staklara.